De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (General Data Protection Regulation of GDPR in het Engels) is een Europese wettelijke regeling in verband met gegevensbescherming en privacy binnen de Europese Unie. Deze verordening is van kracht gegaan op 25 mei 2018. Respectvol, transparant, legaal en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens: daar gaat de AVG in het kort over. Met andere woorden: niet méér gegevens opslaan en ze niet langer bewaren dan nodig en dit met een welbepaald doel.Vabo Deuren houdt bepaalde persoonsgegevens bij over al zijn gewaardeerde zakenrelaties. Daarom informeren wij u graag over sommige aspecten in verband met de AVG die u wellicht interesseren:

 1. Welke categorieën van persoonsgegevens van zakenrelaties bewaart en verwerkt Vabo Deuren?

Vabo Deuren bewaart en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van zakenrelaties:

 • Titel (aanspreking)
 • Voornaam en familienaam
 • Bedrijfsnaam met BTW-nummer
 • Adres (straat, postcode, stad, land)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

 1. Wie is bij Vabo Deuren verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van zakenrelaties?

Jonas Festjens : jonas@vabodeuren.be

 1. Waarvoor verwerkt Vabo Deuren persoonlijke informatie?

Wij verwerken persoonlijke informatie voor volgende, wettelijk toegestane zakelijke doeleinden:

 • om u te contacteren i.v.m. uw afspraak
 • om facturen te sturen indien gewenst
 • wanneer het ons de mogelijkheid biedt om onze diensten/communicatie uit te breiden, aan te passen, te personaliseren of te verbeteren ten voordele van de relatie met onze klanten.

 

Wij verzekeren u ervan dat wij bij de gegevensverwerking voor dergelijke doeleinden steeds maximaal rekening houden met uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om protest aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens.

Vabo Deuren verkoopt uw gegevens niet aan derden en deze gegevens worden ook niet aan andere partijen doorgegeven.

 

 1. Hoe lang zal Vabo Deuren persoonsgegevens van zakenrelaties bewaren?

Vabo Deuren bewaart persoonsgegevens van zakenrelaties in principe voor de duur van de relatie.

 1. Kan ik als klant van Vabo Deuren mijn persoonsgegevens corrigeren of het gebruik ervan beperken?

Klanten van Vabo Deuren kunnen op elk moment de opgeslagen persoonsgegevens laten corrigeren, de verwerking ervan laten beperken of ze laten verwijderen. Bovendien kunnen onze zakenrelaties altijd bezwaar aantekenen tegen de opslag en verwerking van hun persoonsgegevens of er een kopie van ontvangen.